dijous, 27 de novembre de 2008

CoM pOsAr UnA iMaTgE aL bLoC i FeR uN EnLLaÇ

Aquest video ens mostra com col·locar una imatge al nostre bloc i fer-li un enllaç a una pàgina web.

CoM aGaFaR iMaTgEs d'InTeRnEt I fEr Un MuNtAtGe AmB eL pAiNt

Aquest video mostra com agafar imatges d'internet i copiarles al paint per deixar una imatge única. Com que no hi ha explicació oral, potser convenient anar-li donant al "pause" que seguir les passes.

CoM cReAr UnA cArPeTa

Aquí teniu un vídeo explicatiu de com crear una carpeta. Es pot mostrar als alumnes, preferiblement amb la PDI perquè entenguin com es poden crear la seua pròpia carpeta a l'escriptori. Ho sent molt per l'audio però no em funciona. Més endavant les explicacions visuals aniran acompanyades de comentaris.