divendres, 5 de desembre de 2008

EdUcAcIó PeR a PaReS i MaReS

Per a papis i mamis, vos vull posar uns còmics que ironitzen sobre l'educació actual. El tema és molt més seriòs del que sembla, així que s'hauríem de posar les piles. I és que no hem d'oblidar que la base de l'educació i el primer plànol, és la FAMILIA i, en segon lloc i amb el suport dels pares, L'ESCOLA.

Per finalitzar unes recomanacions bàsiques del MANUAL DEL BON PARE: No per donar-li tot allò que vol el nostre fill, ho estem fent millor. Ell ha d'aprendre que per aconseguir un objectiu, s'ha d'esforçar. És un dels principals problemes de la nostra societat, tenen tot allò que volen, sense cap tipus d'esforç.

Si castiguem al nostre fill o li prohibim fer alguna cosa que li agrada perquè no s'ho mereix, no hem de pensar que som uns pares dolents, al contrari, ho fem perquè volem formar una persona íntegra que valore i sàpiga diferenciar entre el temps de jugar, temps de treballar, etc.

Esper haver servit d'ajuda a algú.EdUcAcIó PeR a PaReS i MaReS