dimecres, 18 de febrer de 2009

SoLuCiOnS a LeS AcTiViTaTs De La SíL·lAbA "PLA"

Aquestos vídeos són les solucions als exercicis que trobareu al missatge anterior. Primer heu de fer les activitats, escrivint la solució a la vostra llibreta. Després podreu veure les solucions per corregir les errades.AcTiViTaT pEr TrEbALlAr La SíL·lAbA "PLA"

Podeu fer aquestes activitats a la vostra llibreta per treballar la síl·laba "pla". Després podeu corregir-les veient les solucions.